Hàng đổi mới trong vòng 1 tuần đầu do lỗi của nhà sản xuất