Qúy khách vui lòng chuyển khoản vào Tài Khoản sau

1.Stk: O931 OO41 83 687 - Ngân hàng vietcombank- chi nhánh Hoàng mai- chủ tk: Lại Thị Lê

2. Stk: 148.22O.539.4272 - Ngân hàng Nông Nghiệp - chi nhánh Hùng vương - Chủ tk: Lại Thị Lê